Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

  • List pasterski w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA: [plik]
  • Vademecum Synodu o Synodalności: [plik]
  • Ku Kościołowi Synodalnemu – prezentacje w języku polskim i angielskim [plik pl] [en file]
  • Dokument Przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów [plik]
  • Dokument Przygotowawczy Przebiegu Synodu o Synodalności w Diecezji Warszawsko Praskiej: [plik]
  • Bogate źródło wiedzy o Synodzie: Synod 2021-2023 - Serwis zawierający materiały, nauczania dot. Synodu
  • Raport Synodu o Synodalności Diecezji Warszawsko-Praskiej [plik]