Koła Żywego Różańca

 

Żywy Różaniec nazywany w Polsce kółkami różańcowymi to najstarszy ruch różańcowy na świecie. Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Paulina Maria Jaricot w 1826 roku, we Francji w Lyonie. Pragnęła przez nie „dokonać zjednoczenia serc, aby przez zasługi Jezusa i Maryi wyprosić nawrócenie grzeszników, wywyższenie Kościoła, utrzymanie wiary w krajach katolickich i rozszerzenie wiary na cały świat”. Chciała modlić się za tych, którzy się nie
modlą, i kochać Maryję za tych, którzy Jej nie znają i nie kochają.

Przynależność do wspólnoty Żywego Różańca oznacza:
- życie wg Ewangelii (modlitwa różańcowa to streszczenie Ewangelii);
- życie wiarą, nadzieją i miłością;
- obronę przed ateizmem, laicyzacją, zepsuciem obyczajów, itp.

Żywy Różaniec składa się z żywych „róż”, nazywanych zwykle kółkami różańcowymi. Kółko składa się z 20 osób, z których każda odmawia codziennie jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W sumie cały 4-częściowy różaniec jest niczym wieniec róż, składany u stóp Najświętszej Maryi Panny - Królowej Różańca świętego.

W naszej parafii zawiązały się 3 Róże:
- Róża pw. św. siostry Faustyny
- Róża pw. św. Jana Pawła II
- Róża pw. św. Łukasza

 

W każdą pierwszą niedzielę m-ca po mszy się o 8:30 odbywa się spotkanie Kół Różańcowych połączone ze zmianą tajemnic.

Opiekunem KZR jest ksiądz Proboszcz.