Komitet Budowy Kościoła

Komitet Budowy Kościoła (KBK), to grupa parafian, która  wspiera Księdza Proboszcza w procesie budowy kościoła poprzez:

- doradztwo i kierowanie uwag co do wykonawstwa i proponowanych rozwiązań architektonicznych i  budowlanych;

- pomoc w uporządkowaniu terenu i jego zagospodarowaniu;

 

Członkowie KBK w czasie spotkań dokonywali przeglądu prac budowlanych i jakość ich wykonania. Doradzali ks. Proboszczowi w sprawach trudnych przekazując swoje uwagi i doświadczenia.

Do Komitetu Budowy Kościoła należą:

p. Waldemar Siemiątkowski

p. Mariusz Kocielnik

p. Mirek Świderski

p. Jerzy Borkowski