Rada Parafialna

 

Parafialna Rada Duszpasterska jest potrzebna w każdej parafii, ponieważ każda - nawet najmniejsza parafia - stanowi złożony i wielowymiarowy organizm, który winien mieć swoją reprezentację skupiającą ludzi wierzących, mających głębokie doświadczenie wiary przeżywanej w „świecie”, obdarowaną darami i charyzmatami, silnie zjednoczonych z Bogiem, żyjących życiem sakramentalnym oraz postawą służby. Ludzi – którzy jako radni – jak sama nazwa wskazuje, mają głos doradczy. Najogólniej mówiąc – uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywieniu działalności duszpasterskiej. Zadania i kompetencje Rady konkretyzują zazwyczaj synody diecezjalne oraz statuty ogłaszane przez biskupa diecezjalnego.

 

W skład naszej Rady Parafialnej wchodzą:

 

p. Radosław Marjan

 

p. Włodzimierz Leciak

 

p. Marek Młotek-Kucharczyk

 

p. Jacek Wysocki

 

p. Krzysztof Budzyński

 

Kadencja członków Rady Duszpasterskiej trwa 3 lata. Po tym okresie wybierani są następni członkowie.