Bieżące informacje:

 

 1. Spotkanie dla Kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania odbędzie się w poniedziałek 27.11. o godz. 19:00.:

  • Kandydaci zostaną podzieleni na grupy i poznają się ze swoimi animatorami.

  • Na spotkaniu tym zostaną rozdane indeksy

  • Indeksy podpisujemy i wypełniamy (strona 3). Również rodzice mają pod oświadczeniem złożyć swój podpis.

  • Na stronie 4 wymagana jest opinia katechety. (do końca grudnia).

  • W związku z późniejszym odebraniem indeksów, obecność na Mszy św. w Dzień Wszystkich Świętych i w niedziele do końca listopada podpisują rodzice.
    W przypadku nieobecności rubryka pozostaje pusta, nic nie wpisujemy.

  • Na stronie 9 w tabelce: spotkania z animatorem, w październiku wpisujemy X.
    Na stronie 10, w sakramencie pokuty i pojednania, w nr 1. listopadzie wpisujemy w rubrykach X.

  • Koszt indeksu to 5 zł.

  • W każdym miesiącu przewidziana jest spowiedź dla kandydatów.
   

 2. Zachęcam, aby w miarę możliwości, do spowiedzi przystępować w dni powszednie, a nie w niedzielę. Spowiedź jest codziennie o godz. 18:00
   

 


Przygotowanie kandydatów do Bierzmowania

Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odbywa się w cyklu rocznym. Po zgłoszeniu i odebraniu indeksu młodzież zostaje włączona do grona kandydatów. Przygotowanie odbywa się na dotychczasowych zasadach (w grupach, lub z ks. opiekunem). Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w drugi poniedziałek miesiąca, po Mszy św. wieczornej (godz. 19:00).

Kandydaci powinni swoją postawą i zaangażowaniem dawać świadectwo wiary:

 • udział we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane
 • udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych
 • comiesięczna spowiedź
 • udział w dodatkowych nabożeństwach (zapoznanie się z życiem liturgicznym Kościoła)
 • zaangażowanie na rzecz Parafii
 • przykładny udział w lekcjach religii w swojej szkole (opinia katechety)
 • wiedza religijna na poziomie pozwalającym się dzielić nią z innymi
 • znajomość i praktyka modlitwy pacierzowej
 • kultura osobista i dobre zachowanie

Wskazane jest, aby kandydaci znaleźli dla siebie miejsce w którejś ze wspólnot młodzieżowych funkcjonujących przy parafii: Służba Liturgiczna, Wolontariat Caritas, Zespół Muzyczny, Grupa młodzieżowa. Zaangażowanie w życie parafii jest wyraźnym świadectwem dojrzałości wiary.

Wszelkie pytania w sprawie przygotowania do bierzmowania należy kierować:

do księdza Rafała Kaścińskiego.

 

Pacierz do zaliczenia:

Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie; Pod Twoją Obronę; Przykazanie Miłości,

Modlitwa za zmarłych; Akt żalu, wiary, nadziei i miłości; 7 sakramentów, Dekalog,

Warunki sakr. pokuty; Skład Apostolski; Przykazania Kościelne; Główne prawdy wiary,

7 Darów Ducha Św.

 

Dopuszczenie do egzaminu: aktualna opinia katechetyczna i wypełnione zaangażowanie oraz nabożeństwa; znajomość życiorysu patrona z chrztu. Przynosimy ze sobą książeczkę, którą po zaliczeniu oddajemy. 

Znajomość pacierza (jak przy I Komunii)

 1. Umiejętność odpowiadania podczas Mszy św.
 2. Treść spotkań. (tylko tych, którzy byli nieobecni na poszczególnych spotkaniach)

Uwaga: Kandydat, na każdym etapie przygotowania, ma znać powyższe modlitwy.