Bieżące informacje:

 • Data uroczystości przyjęcia sakramentu Bierzmowania: 24.10 o godz. 18:00
   
 • Egzaminy odbywają się w dwóch turach: 26.09 i 29.09 o godz. 19:00 w kancelarii parafialnej
 • Dodatkowy egzamin dla kandydatów kończących przygotowanie do sakramentu Bierzmowania: 03.10 o godz. 19:00 w kancelarii parafialnej.
 • przypominam o obowiązku dostarczenia świadectwa chrztu

 • W każdym miesiącu przewidziana jest spowiedź dla kandydatów.
  Przypominam, aby w miarę możliwości do spowiedzi przystępować w dni powszednie, a nie w niedzielę. Spowiedź jest codziennie o godz. 18.00
 

Przygotowanie kandydatów do Bierzmowania

Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odbywa się w cyklu rocznym. Po zgłoszeniu i odebraniu indeksu młodzież zostaje włączona do grona kandydatów. Przygotowanie wg starego sposobu odbywa się na dotychczasowych zasadach (w grupach lub z ks. opiekunem). Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w drugi poniedziałek miesiąca, po Mszy św. wieczornej (godz. 19.00).:

 Terminy spotkań w grupach:

        12 IX; 10 X

Kandydaci powinni swoją postawą i zaangażowaniem dawać świadectwo wiary:

 • udział we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane
 • udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych
 • comiesięczna spowiedź
 • udział w dodatkowych nabożeństwach (zapoznanie się z życiem liturgicznym Kościoła)
 • zaangażowanie na rzecz Parafii
 • przykładny udział w lekcjach religii w swojej szkole (opinia katechety)
 • wiedza religijna na poziomie pozwalającym się dzielić nią z innymi
 • znajomość i praktyka modlitwy pacierzowej
 • kultura osobista i dobre zachowanie

Wskazane jest, aby kandydaci znaleźli dla siebie miejsce w którejś ze wspólnot młodzieżowych funkcjonujących przy parafii: Służba Liturgiczna, Wolontariat Caritas, Zespół Muzyczny, Grupa młodzieżowa. Zaangażowanie w życie parafii jest wyraźnym świadectwem dojrzałości wiary.

Wszelkie pytania w sprawie przygotowania do bierzmowania należy kierować:

do księdza Rafała Kaścińskiego.

Pacierz do zaliczenia:

Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie; Pod Twoją Obronę; Przykazanie Miłości

Modlitwa za zmarłych; Akt żalu, wiary, nadziei i miłości; 7 sakramentów Dekalog

Warunki sakr. pokuty; Skład Apostolski; Przykazania Kościelne; Główne prawdy wiary

 

Dopuszczenie do egzaminu: aktualna opinia katechetyczna i wypełnione zaangażowanie oraz nabożeństwa; znajomość życiorysu patrona z chrztu. Przynosimy ze sobą książeczkę, którą po zaliczeniu oddajemy. 

Znajomość pacierza (jak przy I Komunii)

 1. Umiejętność odpowiadania podczas Mszy św.
 2. Treść spotkań. (tylko tych, którzy byli nieobecni na poszczególnych spotkaniach)

Uwaga: Kandydat, na każdym etapie przygotowania, ma znać powyższe modlitwy.