PORADNIA RODZINNNA,

TAKŻE DLA OSÓB SAMOTNYCH I MŁODZIEŻY.

Można skorzystać z bezpłatnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej przy rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i problemów osobistych.

Poradnia przy parafii czynna w każdy czwartek w godz. 18:30 – 20:00

Konsultacje prowadzi pan Justyn Opara.

Tel. kontaktowy: 780 605 420