Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant (łac.- służyć, posługiwać, pomagać) - w Kościele katolickim: osoba posługująca przy celebracji Mszy Św. oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby) oraz nabożeństw.

W naszej parafii do grupy ministrantów należą chłopcy ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Po okresie próbnym są uroczyście przyjmowani do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji.
 

Dziesięć przykazań ministranta
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy.
10.Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Słowniczek pojęć Liturgicznych (kliknij aby pobrać)

 

Spotkania:
Sobota o godz. 10:30 (z wyjątkiem Świąt)

Zapraszamy wszystkich chłopców i młodzieńców zwłaszcza po I Komunii Świętej do szczególnej służby Panu Bogu przy ołtarzu.

 

Galeria zdjęć (kliknij aby zobaczyć)

zawiera zdjęcia z Ogniska Ministrantów (2017r.) oraz Uroczyste Nałożenie Komży (2018.03.18)


Lektor - chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym.
W Kościele katolickim odczytuje lekcje z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangelii); może przy braku diakona czy kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny.
W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść księgę Ewangelii (Ewangeliarz).
 

W naszej parafii jest grupa lektorów którzy posługują przy ołtarzu w czasie Mszy Św. poprzez uroczystą proklamację Pisma Świętego.
Do grupy należą, co warto podkreślić dorośli Panowie, często mężowie i ojcowie.