Odsłony: 1920

Karol Józef Wojtyła (papież) urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako młodszy syn Karola  i Emilii z domu Kaczorowskiej.Chrzest święty przyjął 20 czerwca 1920. Otrzymał po ojcu imię Karol, ale matka mówiła na niego "Lolek".

13 kwietnia 1929 roku umiera matka Karola. Miał on wtedy 8 lat.Następne nieszczęście w życiu przyszłego papieża wydarzyło się 5 grudnia 1932 roku. Wówczas to umiera uwielbiany przez Karola brat Edmund.
Latem 1938 roku Karol wraz z ojcem przeprowadzili się do Krakowa. W tym samym roku zaczął studiować filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. 18 lutego 1941 umiera jego ojciec.Wiele lat póżniej powiedział:"Kiedy skończyłem 20 lat, utraciłem już wszystkich, których kochałem". Cierpienie sprawiło, że umocnił się w wierze.

Jesienią 1942 roku podjął decyzję: będzie księdzem.Karol Wojtyła wstąpił do tajnego seminarium w październiku 1942 roku. 1 listopada 1946 Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy. Nazajutrz w krypcie św. Leonarda na Wawelu odprawił swoją pierwszą mszę świętą.

8 lipca 1948 roku Karol Wojtyła zostaje wikarym parafii w Niegowici, wsi oddalonej o 47 km od Krakowa. Przez siedem miesięcy ksiądz Wojtyła poznał smak pracy duszpasterza - spowiadał. 4 lipca 1958 roku ksiądz Wojtyła został pilnie wezwany do warszawskiej rezydencji prymasa. Swoją kościstą dłonią kardynał Wyszyński podniósł z biurka list od Ojca Świętego: "Mianuję księdza Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym Krakowa". 28 września 1958 w katedrze na Wawelu został wyświęcony na biskupa.
13 stycznia 1964 roku bullą papieską Karol Wojtyła został nominowany arcybiskupem, metropolitą krakowskim. W roku 1967 Paweł VI mianował go kardynałem.

16 października 1978 roku kolegium kardynałów zebranych na konklawe wybiera nowego papieża. Zostaje nim kardynał Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan Paweł II. 22 października 1978 roku nowy papież odprawił mszę św. inaugurującą jego pontyfikat.

Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii,  fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.

Był papieżem, który odbył najwięcej podróży zagranicznych oraz najwięcej osób wyniósł na ołtarze. 13 maja 1981 roku, podczas audiencji generalnej na placu Św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19 został postrzelony przez tureckiego zamachowca.Zamach miał miejsce w pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie, która uratowała Mu życie.

Z punktu widzenia religijnego i ekumenicznego przełomowy był rok 1986, kiedy to papież modlił się w Asyżu wspólnie z przywódcami wielkich religii o pokój na świecie. Oprócz tego był pierwszą głową Kościoła katolickiego, który odwiedził synagogę. Zmarł 2 kwietnia 2005r. w Watykanie w opini świętości.

Jego proces beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w historii Kościoła, rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył się sześć lat po śmierci, zaś proces kanonizacyjny zakończył się trzy lata po beatyfikacji, dziewięć lat po śmierci.